Posted by Text
Sir Sjappos from Drinkenstein

 In de nabije toekomst

Aduard - Op 6 mei om 18.06 werd Pondo (alias Klok) van de lijst OZO met 5 pistoolschoten om het leven gebracht. Pondo kwam net terug van een radiointerview met de populaire DJ Mama Hengst bij Aduard FM. Enkele minuten later werd de vermoedelijke dader, Beanstra, aangehouden bij het lokale pompstation aan het Aduarderdiepje. Beanstra, een CJV-activist, heeft nog geen verklaring afgelegd. Een mogelijke verklaring kan gevonden worden in de uitspraken van Pondo die hij maakte over het christelijke geloof. Voorzitter Potter van de Lijst OZO geeft o.a. Hengst de schuld. Hengst zou een atmosfeer van haat hebben gecreeerd rondom de persoon van Pondo. Potter spreekt van de demonisering door de CJV-voorman.
14.31 - 15/5 [ Email ]
 OZO-iet extremist
 Unregistered user
 Re: In de nabije toekomst

Nooit meer CJV!

Hengst Moordenaar!

Pondo forever!

Wij gaan door!

Hengst Moordenaar!

14.43 - 15/5 [ Email ]
 Pottheus

 
 Re: In de nabije toekomst

Als gevolg van dit alles staat de Championsleagewedstrijd van vanavond tussen Real Madrid en de FC O.Z.O. op de tocht. Pondo was een actief lid van deze sportvereniging en speelde zelfs in het 1-ste elftal. Aangezien ook de Hengst, 1 van de verdachten in de zaak "Pondo", lid is van deze vereniging, is het duidelijk dat het rommelt binnen de FC O.Z.O. Trainer Jaques Plompzak: "het lijkt mij zo klaar als een klontje. We hebben er geen zin meer an. We spelen niet vanavond". Wordt vervolgd...
14.46 - 15/5 [ Email ]
 Niewsredactie
 Unregistered user
 Re: In de nabije toekomst

----Niewsflash----

Na de moord op politicus Pondo blijft het onrustig in het land. Pondo de bekende leider van de lijst OZO had in de afgelopen maanden een politieke bliksemcarričre gekend. Met prikkelende uitspraken en een nieuwe manier van debatteren (hij had altijd gelijk en gaf nooit iets toe) had hij menig politieke tegenstander het vuur aan de schenen gelegd. Door zijn manier van debatteren was Pondo zowel geliefd en gehaat, maar dat deze haat zover zou gaan had niemand verwacht.
Heel Nederland heeft geschokt gereageerd en vele aanhangers van lijst OZO zijn uit protest de straat opgegaan. In een rellerige sfeer zijn enorme mensenmassa’s richting Aduard getrokken waar de moord heeft plaatsgevonden. Onder de leuzen die geroepen worden zijn veel anti-CJV kreten te horen. Zo wordt geregeld “Hengst Moordenaar” en “Nooit meer CJV” gescandeerd. De politieke tegenstanders van lijst OZO CJV-Aduard zijn door Pondo geregeld beschuldigd van “demonisering van zijn persoon” en “het creëren van een sfeer waar het geweld plegen tegen Pondo gerechtvaardigd is”. Vooral voormalig politiek leider Hengst moest het hierbij ontgelden. Aanhangers van lijst OZO laten tijdens de demonstraties weten dat Hengst en de CJV moeten oppassen. Vele bedreigingen zijn al binnen gekomen aan het adres van Hengst, zijn familie en andere personen op de lijst CJV-Aduard. Op dit moment zijn er nog geen ernstige dingen gebeurd, maar de vlam kan elk moment in de pan slaan…
Meer nieuws volgt


----Niewsflash----

15.06 - 15/5 [ Email ]
 Hengst

 
 Re: In de nabije toekomst

Verklaring van voormalig CJV-voorman Hengst.

Van onze reporter.
ADUARD - Naar aanleiding van de vele grove beschuldigingen aan het adres van de CJV en enkele van haar leden heeft voormalig CJV-voorman Hengst een verklaring afgelegd. Hengstiano bin Aduard is diep ontgoocheld door de gebeurtenissen van vorige week, zo heeft hij gezegd. Of hij hiermee de moord of het verlies aan leden bedoelt is niet geheel duidelijk geworden in het gesprek, maar wel heeft hij duidelijk gemaakt dat de term Bananenrepubliek voor een tolerant land als Nederland uiteraard niet van toepassing is, als was het maar omdat er met bananen niet gespot mag worden. "Met de scheppingen van Onze Lieve Heer dient terdege rekening te worden gehouden, en al helemaal met de banaan. Niet voor niks neemt de banaan wraak als iemand op zijn schil gaat staan."

Verder heeft Hengst ontkend een atmosfeer van haat te hebben gecreeerd rondom de vermoorde Pondo. "In een democratisch land mag iedereen zijn mening zeggen. Als Pondo ergens bij een stationnetje in Berlijn spottende opmerkingen mag maken over Onze Lieve Heer, is het mij uiteraard toegestaan hem te vergelijken met de gore, nietige parasitaire Staphylococ bacterie.", aldus de CJV-er.
Ook vindt Hengst de huidige situatie veel bedreigender en wijt dat aan de Lijst OZO. Dhr. Hengst is dan ook van mening dat het van de zotten is dat de CJV wordt beschuldigd van het creeren van een haatcampagne, en wijst erop dat de betreffende discussie met Pondo en niet te vergeten de nog steeds in leven zijnde Sjappos al een jaar of 2 geleden is. "Dit is niets meer of minder dan verkiezingsretoriek. Het is duidelijk dat de Lijst OZO van het gunstige klimaat gebruik wil maken om alsnog de verkiezingen te winnen, maar om dan ook maar de CJV middels de advocaten Spong en Hammerstein voor de rechter te slepen: daarvan wordt het me koud om het hart." De voormalig CJV-voorman kondigt dan ook aan om Lijst OZO voor de rechter te slepen voor smaad jegens de CJV. "Dat eeuwige heen- en weer-gemekker moet maar eens voor de rechter uitgevochten worden. Het is toch belachelijk dat ik niet meer mag zeggen wat ik wil in Nederland, omdat dat meteen demonisering wordt genoemd? Ik bedoel: de wereld mag toch zien dat God de ongelovigen straft? Hoezo zou ik daartoe opgeroepen hebben? Je gaat pas dood als het je tijd is, en die weet God alleen! Het zou me dan ook niet verbazen als Pondo's vader de dood van zijn zoon in scene heeft gezet, want Pondo noemde zich ook wel eens Zoon van God. Uiteraard trappen wij van de CJV daar niet in, maar je moet het ook nooit helemaal uitsluiten."

Over het feit dat Beanstra nog geen enkele verklaring heeft afgelegd zegt Hengst dat het uiteraard volstrekt standaard procedure is om in dergelijke gevallen niets te zeggen. "Wij worden wel vaker van van alles en nog wat beschuldigd, ondermeer van Christen fundamentalisme, snapt u dat nou? En dan denkt u dat we maar meteen alles gaan vertellen? Bekennen is hangen, is ons motto."

Bij de mededeling over de afgelaste wedstrijd Real Madrid - FC OZO haalt Hengst zijn schouders op. "Het was allang duidelijk dat ik als echte spits beter in het 1e paste dan Pondo, wedstrijd komt wel weer en dan winnen wij." Over de vraag of deze herwonnen positie in het OZO-elftal een lang leven beschoren zou zijn is Hengst kort: "Natuurlijk. D'r zijn immers geen verdere reserves?"

Tot slot de vraag of Hengst nog mededelingen naar het volk heeft omtrent de verkiezingen? "Jazeker, laten de mensen alsjeblieft met hun verstand gaan stemmen, en niet met hun gevoel. Laat je niet inpakken door een dode. Hij was een arrogante zak, en dat wist hij. Maak van je stembiljet geen condoleanceregister. Stem met je verstand!"
Nog een laatste detail: Hengst fluisterde uw verslaggever nog in het oor dat hij meermalen telefonisch bedreigd is door anonieme bellers, die hem tot diep in de nacht lastig vallen. Hij verdenkt hiervan de OZO, en is van mening dat zij welbewust een destructieve haatcampagne tegen de CJV hebben opgezet teneinde hem als Hengst zijnde volledig in te lijven in de OZO. Zijn persoonlijk onderzoek loopt nog.

- einde bericht -

16.22 - 15/5 [ Email ]
 Moonshiner

 
 In de nabije toekomst

Hier volgt een verklaring namens volk dat uiteraart diep geschokt is door de treurige gebeurtenissen in rond de lijsten CJV en OZO. Dit had nooit mogen gebeuren. We waren het niet altijd eens met de OZO-iet Pondo, welke ook wel erg extreme uitspraken had, men vermoed dat hij niet helemaal goed bij zijn hoofd was, dit uitte zich in zijn onredelijkheid. Ook uit het gedrag van zijn aanhangers kan men het gevolg trekken dat de lijst OZO zijn bestaan is begonnen in psychiatrische inrichtingen, psychiatrische patienten staan bekend om hun onvatbaarheid voor de rede. Verder zijn er ook positieve geluiden bij het volk te horen ten opzichte van de voormalige leider van de lijt OZO. Hij is er mede voor verantwoordelijk geweest dat de CJV tot de grootste partij is geworden. Dank daarvoor.

Over de beschuldigingen aan het adres van Hengst, en later de bedreigingen kan men kort zijn. Dus aldus doen wij, Het is zeer ongeloofwaardig om mensen te laten beschuldigen van aanzetting tot haat wanneer juist die mensen nooit iets tegen de persoon Pondo zelf hadden. Zeker niet wanneer deze mensen juist op een redelijke manier met elkaar over de Ideeën wouden discussiëren. Helaas is dat onmogelijk geworden door het overlijden van de geachte heer Pondo.

Laatste berichtgeving:
Men vermoedt dat de Heer Pondo is vermoordt door iemand uit zijn eigen partij. De verklaring hiervoor is als volgt. Ene patient N. Bonaparte, die vermoedt dat hij Napoleon zou zijn, zag het niet zitten om bevelen aan te nemen (zijn visie) van iemand. Hij wou zelf bevelen. Na de reacties aanschouwt te hebben van omstanders is hij richting belgië vertrokken (deze inlichtingen komen van de zeer betrouwbare bronnen Dhr. Weet I. Veel en Mw. Ik W. Ookniet Watikzeg)

Namens het volk,
uw verslaggever Moonshiner

11.13 - 16/5 [ Email ]

[ Terug ]