Posted by Text
Sir Sjappos from Drinkenstein

 Hengst beraadt zich

Aduard - Vanuit CJV-kringen zijn verschillende geluiden te horen dat Tweede Kamerlid Hengst Hilberts, na de grootste na-oorlogse verkiezingsnedelaag van de CJV, zich zal berraden over een eventueel opstappen. 'Er is een dringende verjonging nodig binnen de fractie. Het Nederlandse volk heeft een belangrijk signaal afgegeven. Ik zal mijn verantwoordelijkheid geenszins ontlopen!', aldus de CJV-bewindsman. Mocht Hilberts besluiten op te stappen om plaats te maken voor een jonger iemand, dan lijkt Annemiek Buursema een logische opvolger. Buursema kreeg een groot aantal voorkeursstemmen en lijkt de kloof tussen de winnaar van deze verkiezingen, de Lijst OZO, en de CJV te kunnen dichten. De woordvoerder van de Lijst OZO, dhr. Sjappos Superstar, sluit een coalitie met de Christen-Democraten van CJV niet uit: 'Het zou verkeerd zijn om bepaalde fracties al uit te sluiten. Laten we eerst met elkaar om de tafel gaan zitten. Ik heb een groot vertrouwen in formateur Kwen Cheesy.'

Hengst Hilberts (24) begon zijn politieke carriere in 1978. Vier jaar lang nam hij als wethouder van melk- en macaronizaken plaats in de gemeenteraad van Aduard. Maar ook de landelijke fractie zag het al snel zitten in de rijzende ster binnen de Christen-Democratie. Al snel ruilde Hengst het pluche van Aduard in voor dat van Den Haag. 12 jaar lang hield hij voor de CJV stand in de Tweede Kamer. In het kabinet Moonshiner ('86-'90) werd Hilberts Minister van Trage Zaken. Een ministerie waarin dhr. Hilberts volgens de kenners in uitblonk. Als Minister van verkeer ('90-94) drong hij erop aan dat elke Nederlandse staatsburger zich op de fiets (met ossekop) naar zijn werk of studie zou moeten vervoeren.
14.34 - 27/5 [ Email ]
 Hengst

 
 Re: Hengst beraadt zich

Van onze redacteur OZO-zaken.
Groningen - Naar aanleiding van een artikel van Sjappos van D, om 13.34 uur jongstleden, heeft het Tweede Kamerlid Hengst Hilberts grinnikend gereageerd op de ondoordachte uitlatingen van van de woordvoerder van Lijst OZO. "Laat Sjappos eens voor wat feitenkennis zorgen alvorens met zijn zatte harses beschuldigingen de media in te slingeren. Met zijn mededeling over het historische verlies van de CJV loopt hij reeds 8 jaar achter, onlangs heeft immers heel Nederland kunnen zien dat de CJV een monsterzege heeft geboekt ten opzichte van de gehele concurrentie. Alleen nieuwkomer Lijst OZO kon de CJV nog in kleine mate bijbenen." Hengst is niet gepikeerd, ook al tracht Sjappos door beinvloeding van de media geschiedvervalsing te plegen. "Het is toch idioot dat deze man als woordvoerder van een partij die graag serieus wil worden genomen dergelijke baarlijke nonsens uitslaat? En dan is zijn probleem ook nog dat hij dat in het openbaar doet. Met zijn gebrek aan ervaring steekt hij een mes in de rug van zijn lijsttrekker. Dit is niets meer of minder dan politieke moord.", aldus Hengst, die Sjappos 'de Marnix van Rij van Lijst OZO' noemt.

Desondanks is Hengst bereid na te denken over de verjonging die de andere partijen klaarblijkelijk ook bezighoudt. Ondanks de monsterzege die hij zonder enige twijfel grotendeels op zijn naam kan schrijven is hij van mening dat de voorkeursstemmen op Annemiek Buursema een hint van de kiezer vormen. "Tja, dat lag voor de hand. Wat denk je waarom we haar als lijstduwer hebben? Om kiezers te trekken natuurlijk." Uit de NIPO-peilingen is gebleken dat de overgrote meerderheid van de Buursema-kiezers haar hebben gekozen om haar foto. De CJV leidt hieruit af dat er een roep is naar strenger beleid in Nederland. Hengst: "Wij pleiten voor het afschaffen van alle rechten voor vrouwen. Het enige wat ze nog mogen is mooi zijn. Als ze dat niet zijn dienen ze gesluierd door het leven te gaan." De overige partijen zijn stomverbaasd dat de CJV met dit radicale standpunt de grootste partij is geworden, maar formateur Kwen Cheesy ziet tot opluchting van Hengst wel mogelijkheden dit item volledig uit te diepen. "Nu alleen nog wachten tot Sjappos ophoudt met het spelen van spelletjes, natuurlijk kan er maar één coalitie gevormd worden. Het wordt tijd dat Lijst OZO de met informateur Bean gemaakte afspraken nakomt."

De politieke carriere van Sir Sjappos van Drinkenstein, door de meesten Sjappos genaamd, en alleen door zichzelf Sjappos Superstar genoemd, beperkt zich eigenlijk tot één enkel ministerie. Al sinds hij in 1979 zoep'nd en schreeuwend ter wereld kwam heeft hij zich altijd met hart en ziel ingezet voor zijn ministerie, het Ministerie van Drankzaken. Alle verkiezingen en regeringen ten spijt heeft hij altijd geweigerd om zijn ministerspost af te staan, onder het motto 'Als ik niet voor het zoep'm zorg, doet niemand het.' Hierdoor vormt Sjappos inmiddels een eilandje in de nationale en internationale politiek, en hij is van plan dat nog lang te blijven ook. Enkele van zijn gevleugelde uitspraken spreken boekdelen:
"Wat nou Joint Strike Fighter? Er is maar één strike die inslaat als een bom: de Gold Strike."
"Wij zijn sportief, we gaan naar de FC, de ratelaars, de rotjes en de rookbommen gaan mee."
"Beter 2 halve liters in de buik dan 1 in de hand."

Het is duidelijk: laat Sjappos van D. zich bij zijn ministerie houden.

17.25 - 27/5 [ Email ]
 Sir Sjappos from Drinkenstein

 
 Re: Hengst beraadt zich

Groningen - Vanuit zijn ambtswoning (c.q. cafe) aan de Oosterstraat (Sally O'Briens) heeft woordvoerder Sjappos Superstar van de Lijst OZO gereageerd op de gevleugelde uitspraken van dhr. Hilberts.

'Op het gebied van het vrouwenbeleid moet de CJV toch tot een meer eensgezinde mening moeten komen. Het kan toch niet zo zijn dat Hengst (dhr. Hilberts red.) zegt dat alle lelijke vrouwen gesluierd moeten worden en dat Moonshiner ondertussen roept dat de vrouwen die slechts sinds 5 jaar lelijk zijn, niet gesluierd hoeven te worden en zo een generaal pardon krijgen', aldus demissionair minister en woordvoerder Sjappos from Drinkenstein.

Ondertussen lijkt de Lijst OZO unaniem in haar oordeel om de kandidatuur van Buursema voor kamervoorzitter te steunen. De door de CJV naar voorgeschoven kandidaat Beanstra lijkt bij voorbaat kansloos. Beanstra heeft zijn kandidatuur officieel dan ook nog niet kenbaar gemaakt. Cheesy meldt over Buursema:'Mooi skipak, en zo zou Pondo het gewild hebben!', en verwoordt zo de mening van het volk in Jip en OZO-taal.

Vandaag debatteren de fracties van de lijst OZO en de CJV verder over thema's als veiligheid en de gezondheidszorg. 'Vooral over de zorg heb ik een aantal verfrissende ideeen. En dan met name over de verpleegsters', aldus een knipogende Sjappos.

13.30 - 29/5 [ Email ]
 Moonshiner

 
 Re: Hengst beraadt zich

Ex premier Moonshiner geeft zijn kijk op de huidige politiek weer: Het lijkt erop dat de verrechtsing waar het volk om vroeg ook tot de fractieleiders is doorgedrongen. Dit is helaas een slechte zaak, met de verrechtsing wordt er ook minder goed naar de mens zelf gekeken, dit uitte zich in het generale pardon, welke de onervaren partij OZO als speerpunt wou gebruiken bij de formatie. Gelukkig zijn zij op tijd ontnuchterd om tot de ontdekking te komen dat de nederlandse mensheid die illegale friezen hier niet wenst te hebben. Dit vanwege het feit dat dan de veiligheid in gevaar komt. (Friezen staan bekend om hun agressiviteit.) Weer terug naar de slechte zaak. Men, en daarmee bedoel ik de rechtse leden van deze samenleving wil alle illegalen en uitgeprocedeerde friezen uitzetten. Dit is natuurlijk goed. Verder, en dat is niet mijn inzicht, wil men het instroombeleid aanpassen zodat er maar een klein aantal friezen het land in kan komen. Waar blijven dan de obers, spoelkeuken medewerkers, schoonmakers en het andere personeel, welke nodig zijn om ons de nodige drank en etenswaren te brengen en de troep die we maken op te ruimen. Verder het vrouwen beleid. De aantijgingen die de heer Sjappos aan mijn adres uit, zijn volkomen onjuist. De bronnen waaruit hij deze zaken heeft kunnen alleen de volgende twee zijn: 1- Dhr Van der Duim 2- Mevr. B. Kan Aangezien hij spreekt vanuit zijn ambtswoning vermoeden wij het laatste. Een verklaring voor deze onjuiste woorden zal kunnen zijn dat hij er zelf zo over dacht, maar dit toch niet dorst te uiten aangezien hij al meer ideeen naar buiten heeft gebracht die bij nader inzien onjuist waren. Uit het volgende stuk blijkt maar weer dat de informatie voorziening aan de OZO kant zeer slacht verloopt. Niet de CJV maar de VAD (vereniging alcoholische dranken) schuift kandidaten naar voren, nl. Dhr Gert van t Damsterdammertje welke zichzelf naar voren heeft geschoven en Nynke van het Feest. Meer volgt aldus Moonshiner
15.02 - 29/5 [ Email ]
 Pondo
 Unregistered user
 Re: Hengst beraadt zich

Graag zou ik willen reageren van achter mijn laptop in de hemel, maar helaas het netwerk is hier een beetje vol en reageren wordt mij op die manier onmogelijk gemaakt.

Maar natuurlijk steun ik het beleid aangaande verpleegstertjes en lelijke vrouwen hoef je niet te sluieren, zolang ze maar niet in de buurt komen...

Help ik wordt weer van het netwerk verdreven door alle ...

16.09 - 29/5 [ Email ]

[ Terug ]